Recht uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Onderhandse akte
Een onderhandse akte is een akte die is opgesteld zonder tussenkomst van een notaris.
Notaris
Een notaris is een openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid, die bevoegd is om authentieke akten op te maken.
Executoriale titel
Een executoriale titel is het originele stuk waarmee de geldverstrekker tot executie kan overgaan.
Bodemrecht
Bodemrecht is het recht dat de Belastingdienst heeft om als eerste beslag te leggen op goederen bij een onderneming die failliet gaat.
Betekenen
Betekenen is het officieel overhandigen van een gerechtelijk stuk zoals een dagvaarding of een vonnis. Een deurwaarder is degene die een betekening overhandigt aan de gedaagde.

Recent beantwoorde vragen