Recht uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Bewijsmiddelen
Bewijsmiddelen zijn stukken of waarnemingen die geldig zijn als bewijs. Er zijn vijf soorten geldige bewijsmiddelen:
  • De waarneming van de rechter. Bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen van de gedaagde of verdachte.
  • Schriftelijke stukken.
  • Verklaringen van getuigen.
  • Verklaringen van deskundigen.
  • Verklaringen van de gedaagde of verdachte.
Heenzenden
Heenzenden is tijdelijk of vervroegd vrijlaten. Heenzenden gebeurt wanneer er niet genoeg cellen beschikbaar zijn. Heenzenden gebeurt vooral bij daders die nog in de voorlopige hechtenis (zoals bewaring) zitten, of daders die hun straf bijna uitgezeten hebben.
Eed
Een eed is een plechtige verklaring dat men iets zal doen of juist niet zal doen.
Amendement
Een amendement is een formele of officiële wijziging die wordt aangebracht in een wet, contract, grondwet of ander juridisch document.
Balie
De balie is een beroepsvereniging van advocaten. In Nederland heet de balie de Orde van Advocaten. Het is verplicht voor advocaten om lid te worden van de balie.

Recent beantwoorde vragen